Όροι Χρήσης site

Ο Επισκέπτης/Χρήστης της ιστοσελίδας (web site) του oddscheck.net αποδέχεται ρητά ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του web site αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί εφράζονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω όρους, ο Επισκέπτης/Χρήστης οφείλει να αποφύγει κάθε επίσκεψη/χρήση του web site. Η χρήση του web site συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης του oddscheck.net


Το oddscheck.net διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στο web site . Ο Επισκέπτης / Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται σε κάθε επίσκεψή του από το web site oddscheck.net για να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο Επισκέπτης/Χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το web site και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, θεωρείται ως δεδομένο ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.


Το oddscheck.net μεταφέρει πληροφορίες σύγκρισης αποδόσεων στοιχηματικών εταιρίων και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλές για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή για να παραγάγουν την πιθανή προσδοκία αποκομιδής εσόδων από τυχερά παίγνια. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα και δεν συνιστά προτροπή ή παρακίνηση από μέρους της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.


Το υλικό, οι υπηρεσίες και το λογισμικό που βρίσκονται στο web site oddscheck.net , με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του oddscheck.net και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του oddscheck.net , απαγορεύεται απολύτως η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή κάθε υλικού, υπηρεσίας ή λογισμικού που βρίσκεται στο web site. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του υλικού σε απλό προσωπικό υπολογιστή του Χρήστη για αυστηρά προσωπική και μη-εμπορική χρήση. Για ό,τι άλλο περιέχεται στο web site του oddscheck.net και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα, εταιρική επωνυμία ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την ευθύνη φέρουν οι τελευταίοι.

Το oddscheck.net δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων web sites, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links).

Χρηση cookies
O διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές). Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet, τα οποία στοιχεία αξιοποιούνται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών.

Το δελτίο μου